สำรวจข้อมูลโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 1-9 สพป.สกลนคร เขต 1

กรอกข้อมูล บ้านนักวิทย์น้อยฯ รุ่นที่ 1-9 สพป.สกล 1  กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง รหัสกระทรวง/E-mail และ Password ให้ดูจากหนังสือราชการหรือคลิ๊กเปิดจากไฟล์รหัสกระทรวง
รหัสกระทรวง วิทย์น้อย

Advertisements

เกียรติบัตรอบรม ผลิตสื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาและการคิดคำนวณ ปี ๒๕๖๑ สพป.สกลนคร เขต ๑ (๑ ก.ย.๖๑)

รายชื่อเกียรติบัตร อบสื่อภาษ คิดคำนวณ61

เกียรติบัตรสื่อภาษาคิดคำนวณ61 (ผู้เข้าอบรม1-50)     เกียรติบัตรสื่อภาษาคิดคำนวณ61 (ผู้เข้าอบรม51-100)

เกียรติบัตรสื่อภาษาคิดคำนวณ61 (ผู้เข้าอบรม101-150)      เกียรติบัตรสื่อภาษาคิดคำนวณ61 (ผู้เข้าอบรม151-187)

เกียรติบัตรสื่อภาษาคิดคำนวณ61 (วิทยากร)

คู่มือการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คู่มือส่งเสริมห้องสมุดและรักการอ่านปีงบ 61

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ รุ่นทดแทน/รุ่นที่ 1-8 (ณ สพป.สกลนคร เขต 1) ประจำปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร (รุ่นที่ 4-5) /เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (ผู้เข้าอบรม ทดแทน)/ เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (รุ่นที่ 1-2) /

เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (รุ่นที่ 3)/ เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (รุ่นที่ 7-8)

เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (วิทยากร)

ดาวน์โหลดเอกสารอบรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ รุ่นที่ 1-8 ( วันที่ 24 ก.ค. 61 ถึงวันที่ 1 ส.ค. 2561 ณ ห้องพระญาณเวที สพป.สกลนคร เขต1)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ รุ่นที่ 1-8

ให้พิมพ์ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์และถือไปในวันอบรม ยกเว้นเกียรติบัตรสีม่วง และโรงเรียนใดที่ไม่ได้ประเมินปีการศึกษา 25561 ไม่ต้องพิมพ์ไฟล์แนวทางการรับตราสัญลักษณ์

รุ่นที่ 1-3 อบรมวันที่ 24-25 ก.ค.2561

รุ่นที่ 4-8 อบรมวันที่ 31 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 1 ส.ค.2561

เอกสารประกอบการเก็บข้อมูลวิจัยสพฐ.โรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1 “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

2.รายละเอียดการเก็บข้อมล  3.คู่มือแบบทดสอบทักษะกระบวนการวทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย  4.คู่มือแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนร.ป1    5.แบบบนทึกสรุปคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่1 อนบาลปีที่2 (4ขวบ)   6.แบบบันทึกสรุปกลุ่มตัวอย่างที่2 อนุบาลปีที่ 3(5ขวบ)   7.แบบบันทึกสรุปคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่3นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   8.แบบบันทึกผลการทดสอบO-NETและNTของโรงเรียนนำร่องรุ่นที่1

คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์ สำหรับโรงเรียน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

คู่มือประเมินออนไลน์

ใบความรู้และPowerpoint อบรมวันที่ 25-26 กย.60 (สกลนครเขต1) นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

lsh-projec 60   /  กิจกรรมสืบเสาะ LSH edit 19_21 เมย59  / ตัวอย่าง โครงงานแมลงเริงร่า ท้าแสงไฟ (แบบ 6 ขั้น)  / ตัวอย่างโครงงาน Fast8  / ตัวอย่างโครงงานแมลงเริงร่า ท้าแสงไฟ(แบบ 4 ระยะ) /  ตารางคำถาม 4 ระยะ

รหัสและชื่อผู้ใช้ เข้าระบบออนไลน์ นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ (ร.ร.สังกัดสพป.สกล1)

อีเมลรหัส online (รุ่นที่1-7) สกล1

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐

1)หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)     2)คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 3) คู่มือหลักสูตรปฐมวัย 2560 อายุต่ำกว่า 3 ปี 4) คู่มือหลักสูตรปฐมวัย 2560 อายุ 3-6 ปี