งานในหน้าที่

1 กลุ่มงานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

3. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)

4. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ”

5. เศรษฐกิจพอเพียง
6. การจัดการศึกษาปฐมวัย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: