โรงเรียนที่รับผิดชอบ

เคยรับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแมดด่านพลังวิทย์
และศูนย์เครือข่าย ตองโขบ-เหล่าโพนค้อ

รับผิดชอบศูนย์เครือข่ายห้วยยางพังขว้าง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: