โรงเรียนที่รับผิดชอบ

โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแมดด่านพลังวิทย์

1. โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม

2. โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

3. โรงเรียนบ้านไร่นาดี

4. โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ

5. โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว

6. โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา

7. โรงเรียนบ้านลาดค้อ

8. โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: