หน่วย Emergency “ปอดจ๋า”

emergency-4- ปอดจ๋า  respiratory-system_th  ss1 – แบบจำลองการทำงานของปอด  ss2-ความจุอากาศของปอด  ss3 – พิษภัยบุหรี่  ss4 – รายงานวินิจฉัยโรค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: