หน่วย Emergency “ปัสสาวะสีเลือด”

bloody-urine_thai    emergency SS 2 – Urine Test    emergency2 – ปัสสาวสีเลือด     ss2_โครงสร้างระบบขับถ่าย        ss3  วินิจฉัย ts1 – รูประบบขับถ่ายเพื่อประกอบกิจกรรม SS2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: