หน่วย Space Team

spaceteam_ss1-ใบกิจกรรม- การประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย   spaceteam_ss2-ใบกิจกกรม- กำลังขยายของกล้องโทรทรรศน์    spaceteam_ss3-ใบกิจกรรม – ชนิดของกล้องโทรทรรศน์   spaceteam_ss4-ใบกิจจกรม   spaceteam1tguide1_th-แผนฯรายหน่วย   spaceteam1_th- Powerpoint- ประกอบการสอนกิจกรรมสะท้อนความคิด   เนื้อหาดาราศาสตร์  แนวคิดการศึกษาอวกาศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: