ส่งรายชื่อ ผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเข้าสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมพระญาณเวที สพป.สกลนคร เขต 1 (วันที่ 7-8 กันยายน 2560)

กรอกส่งรายชื่อ ผู้บริหารและครู กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสามารถคลิ๊กดูรายชื่อและวันที่เข้าอบรมได้ที่นี่ รายชื่อโรงเรียน ผอ. ครูถอดบทเรียน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: