ดาวน์โหลดเอกสารอบรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ รุ่นที่ 1-8 ( วันที่ 24 ก.ค. 61 ถึงวันที่ 1 ส.ค. 2561 ณ ห้องพระญาณเวที สพป.สกลนคร เขต1)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ รุ่นที่ 1-8

ให้พิมพ์ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์และถือไปในวันอบรม ยกเว้นเกียรติบัตรสีม่วง และโรงเรียนใดที่ไม่ได้ประเมินปีการศึกษา 25561 ไม่ต้องพิมพ์ไฟล์แนวทางการรับตราสัญลักษณ์

รุ่นที่ 1-3 อบรมวันที่ 24-25 ก.ค.2561

รุ่นที่ 4-8 อบรมวันที่ 31 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 1 ส.ค.2561

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: