เกียรติบัตรผู้เข้าอบรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ รุ่นทดแทน/รุ่นที่ 1-8 (ณ สพป.สกลนคร เขต 1) ประจำปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร (รุ่นที่ 4-5) /เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (ผู้เข้าอบรม ทดแทน)/ เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (รุ่นที่ 1-2) /

เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (รุ่นที่ 3)/ เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (รุ่นที่ 7-8)

เกียรติบัตรวิทย์น้อย61 (วิทยากร)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: