เกียรติบัตรอบรม ผลิตสื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาและการคิดคำนวณ ปี ๒๕๖๑ สพป.สกลนคร เขต ๑ (๑ ก.ย.๖๑)

รายชื่อเกียรติบัตร อบสื่อภาษ คิดคำนวณ61

เกียรติบัตรสื่อภาษาคิดคำนวณ61 (ผู้เข้าอบรม1-50)     เกียรติบัตรสื่อภาษาคิดคำนวณ61 (ผู้เข้าอบรม51-100)

เกียรติบัตรสื่อภาษาคิดคำนวณ61 (ผู้เข้าอบรม101-150)      เกียรติบัตรสื่อภาษาคิดคำนวณ61 (ผู้เข้าอบรม151-187)

เกียรติบัตรสื่อภาษาคิดคำนวณ61 (วิทยากร)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: