Author Archive: sornorssk32

ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2560 สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 (106ร.ร.)

ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ สพป.สกลนคร เขต ๑ (21รายการ)

ส่งรายชื่อครูเข้าอบรม “ศาสตร์พระราชากับการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง” โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต1 (อบรมวันที่ 15 ก.ค.60)

คลิ๊กที่ลิ้งค์นี้เพื่อเข้ากรอกชื่อเข้าอบรม https://goo.gl/EzvtY4  

CD แบบบันทึกผลประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีการศึกษา2559

CD แบบบันทึกผลประเมินพัฒนาการ นร. ส่ง สพฐ.

โหลดเกียรติบัตรสีม่วง

เกียรติบัตรม่วง ภาพเกียรติบัตรสีม่วง

แนวทางการขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ปีการศึกษา2559

แนวทางการขอรับตราสัญลักษณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา2559

2014-03-25 11.00.21

ฟอร์มรายงานผลการประชุมผู้ปกครองน.ร.ปฐมวัย ปี 2559 (สพป.สน1)

แบบรายงานกิจกรรมประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย

ฟอร์มรายงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย (สพป.สน เขต 1)

ฟอร์มรายงานวันวิทย์น้อย (doc) /ฟอร์ม (PDF)

เอกสาร เทศกาล “วันนักวิทยาศาสตร์น้อย” เรื่อง โลกแห่งการสื่อสาร ประจำปี 2559

โลกแห่งการสื่อสารปี59  / เกีรยติบัตรสื่อสาร (1) / passport inด้านหลัง / passport poster_2 /passport

เอกสารประกอบการอบรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” วันที่ 16-17 ก.ค.2559 (สพป.สน เขต 1)

inquiry cycle thai version /  LSH Project (ปรับ) / กิจกรรมสืบเสาะ LSH edit 19_21 เมย59 (1) /  กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้กับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย.docx /  บทความโครงงานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทย์ (17 มีค 16)

คู่มือการเฝ้าระวังเด็กปฐมวัย (DSPM)

DSPM แก้ไข 22-10-58