Category Archives: กรอกข้อมูล on-line/ส่งรายชื่อ

ฟอร์มข้อมูล ปีี 2560 (โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) สพป.สกลนคร เขต ๑

แบบปรับปรุงฐานข้อมูลรายเขต

รหัสโรงเรียน10หลัก (รหัสโรงเรียน 10 หลักให้ใช้รหัสของโรงเรียนที่กำหนดจากสพฐ.)
ให้ร.ร.กรอกข้อมูลลงในแบบปรับปรุงฐานข้อมูลรายเขต Sheet:แบบกรอกข้อมูล /ห้ามแก้ไขข้อมูลในsheet1 จากนั้นให้ส่งไฟล์นี้ (ไฟล์excell) ไปที่อีเมล SAYCHONSK@GMAIL.COM ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2560

Advertisements