เอกสารประกอบการประชุมพ่อแม่ปฐมวัย (สพป.สน เขต 1)

229396

เอกสาร1 /เอกสาร 2 / เอกสาร 3  / เอกสาร 4  / ตัวอย่างเอกสารการเบิกงบประมาณ (word) / ตัวอย่างเอกสารการเบิกงบประมาณ (PDF)

คู่มือการลงทะเบียนประเมินออนไลน์ ปี 2558

  1. แนวทางการขอรับตราประจำปีการศึกษา2558 (เอกสารหมายเลข 1-6)     2.  คู่มือประเมินออนไลน์สำหรับโรงเรียน

 

แนวทางการทำโครงงานวัฎจักรวิจัย นักวิทยาศาสตร์น้อย58

ปกโครงงาน , สารบัญโครงงาน , ตย.การเขียนรายงานโครงงานวัฏจักรวิจัย , เอกสารส่งสพป.แนวทางขอรับการประเมิน ปี 58 – ขึ้นเว็บ ,  รูปแบบการเขียนรายง านโครงงานวัฏจักรวิจัย  ,  เกณฑ์การประเมินโครงงาน ,  ฉบับที่ 3 แผนผังวัฏจักรวิจัย

powerpoint 1 อบรมนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 5

ประเมินปฐมวัยเขต 21กค.58    วิธีประเมินแบบออนไลน์

วันวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ท่องโลกกาลเวลา

book (1)   passport in  passport  เกียรติบัตร

กรอกข้อมูล ครูสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1

กรอกข้อมูล ครูสอนปฐมวัย ร.ร.ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1       ดูรหัสโรงเรียนใช้กรอกข้อมูล Online ปฐมวัย

คู่มือการใช้ระบบ TEDET

คู่มือการใช้ระบบTEDET_Science   คู่มือการใช้ระบบTEDET_Math

หน่วย Emergency “หัวใจล้มเหลว”

emergency-3-หัวใจล้มเหลว   ss1  – ตรวจชีพจร     ss2 – แบบจำลองการทำงานของหัวใจ   ss3_ผลตรวจเลือด  ss4 – โรคหัวใจ  ss5 – รายงานวินิจฉัยโรค

แผนรวมหน่วย “Emergency”

emergency-1th – แผนฯรายคาบ       unit-guide-the-emergency-แผนฯรายหน่วย

หน่วย Emergency “ปัสสาวะสีเลือด”

bloody-urine_thai    emergency SS 2 – Urine Test    emergency2 – ปัสสาวสีเลือด     ss2_โครงสร้างระบบขับถ่าย        ss3  วินิจฉัย ts1 – รูประบบขับถ่ายเพื่อประกอบกิจกรรม SS2