แนวทางการทำโครงงานวัฎจักรวิจัย นักวิทยาศาสตร์น้อย58

ปกโครงงาน , สารบัญโครงงาน , ตย.การเขียนรายงานโครงงานวัฏจักรวิจัย , เอกสารส่งสพป.แนวทางขอรับการประเมิน ปี 58 – ขึ้นเว็บ ,  รูปแบบการเขียนรายง านโครงงานวัฏจักรวิจัย  ,  เกณฑ์การประเมินโครงงาน ,  ฉบับที่ 3 แผนผังวัฏจักรวิจัย

powerpoint 1 อบรมนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 5

ประเมินปฐมวัยเขต 21กค.58    วิธีประเมินแบบออนไลน์

คู่มือการใช้ระบบ TEDET

คู่มือการใช้ระบบTEDET_Science   คู่มือการใช้ระบบTEDET_Math

หน่วย Emergency “หัวใจล้มเหลว”

emergency-3-หัวใจล้มเหลว   ss1  – ตรวจชีพจร     ss2 – แบบจำลองการทำงานของหัวใจ   ss3_ผลตรวจเลือด  ss4 – โรคหัวใจ  ss5 – รายงานวินิจฉัยโรค

แผนรวมหน่วย “Emergency”

emergency-1th – แผนฯรายคาบ       unit-guide-the-emergency-แผนฯรายหน่วย

หน่วย Emergency “ปัสสาวะสีเลือด”

bloody-urine_thai    emergency SS 2 – Urine Test    emergency2 – ปัสสาวสีเลือด     ss2_โครงสร้างระบบขับถ่าย        ss3  วินิจฉัย ts1 – รูประบบขับถ่ายเพื่อประกอบกิจกรรม SS2

หน่วย Emergency “ปอดจ๋า”

emergency-4- ปอดจ๋า  respiratory-system_th  ss1 – แบบจำลองการทำงานของปอด  ss2-ความจุอากาศของปอด  ss3 – พิษภัยบุหรี่  ss4 – รายงานวินิจฉัยโรค

หน่วย Emergency “เหรียญอยู่ไหน”

ss1_coin (1)   ss1_coin (2)    ss1_coin (3)- โรค   ss1_coin- เฉลย  ss1_coin- เฉลย  ss1_coin  ss4_วินิจฉัย  where-is-the-coin_th – Powerpoint

หน่วย Space Team

spaceteam_ss1-ใบกิจกรรม- การประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย   spaceteam_ss2-ใบกิจกกรม- กำลังขยายของกล้องโทรทรรศน์    spaceteam_ss3-ใบกิจกรรม – ชนิดของกล้องโทรทรรศน์   spaceteam_ss4-ใบกิจจกรม   spaceteam1tguide1_th-แผนฯรายหน่วย   spaceteam1_th- Powerpoint- ประกอบการสอนกิจกรรมสะท้อนความคิด   เนื้อหาดาราศาสตร์  แนวคิดการศึกษาอวกาศ

หน่วย Rope Bridge

Powerpoint-Rope Bridge – ขยายผล    1-ropebridge1ss-thai – ใบกิจกรรม    แผนฯรายคาบ Rope Bridge1SS