ฟอร์มรายงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย (สพป.สน เขต 1)

ฟอร์มรายงานวันวิทย์น้อย (doc) /ฟอร์ม (PDF)

Advertisements

เอกสารประกอบการอบรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” วันที่ 16-17 ก.ค.2559 (สพป.สน เขต 1)

inquiry cycle thai version /  LSH Project (ปรับ) / กิจกรรมสืบเสาะ LSH edit 19_21 เมย59 (1) /  กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้กับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย.docx /  บทความโครงงานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทย์ (17 มีค 16)

คู่มือการเฝ้าระวังเด็กปฐมวัย (DSPM)

DSPM แก้ไข 22-10-58

เอกสารประกอบการประชุมพ่อแม่ปฐมวัย (สพป.สน เขต 1)

229396

เอกสาร1 /เอกสาร 2 / เอกสาร 3  / เอกสาร 4  / ตัวอย่างเอกสารการเบิกงบประมาณ (word) / ตัวอย่างเอกสารการเบิกงบประมาณ (PDF)

แนวทางการทำโครงงานวัฎจักรวิจัย นักวิทยาศาสตร์น้อย58

ปกโครงงาน , สารบัญโครงงาน , ตย.การเขียนรายงานโครงงานวัฏจักรวิจัย , เอกสารส่งสพป.แนวทางขอรับการประเมิน ปี 58 – ขึ้นเว็บ ,  รูปแบบการเขียนรายง านโครงงานวัฏจักรวิจัย  ,  เกณฑ์การประเมินโครงงาน ,  ฉบับที่ 3 แผนผังวัฏจักรวิจัย

powerpoint 1 อบรมนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 5

ประเมินปฐมวัยเขต 21กค.58    วิธีประเมินแบบออนไลน์

คู่มือการใช้ระบบ TEDET

คู่มือการใช้ระบบTEDET_Science   คู่มือการใช้ระบบTEDET_Math

หน่วย Emergency “หัวใจล้มเหลว”

emergency-3-หัวใจล้มเหลว   ss1  – ตรวจชีพจร     ss2 – แบบจำลองการทำงานของหัวใจ   ss3_ผลตรวจเลือด  ss4 – โรคหัวใจ  ss5 – รายงานวินิจฉัยโรค

แผนรวมหน่วย “Emergency”

emergency-1th – แผนฯรายคาบ       unit-guide-the-emergency-แผนฯรายหน่วย

หน่วย Emergency “ปัสสาวะสีเลือด”

bloody-urine_thai    emergency SS 2 – Urine Test    emergency2 – ปัสสาวสีเลือด     ss2_โครงสร้างระบบขับถ่าย        ss3  วินิจฉัย ts1 – รูประบบขับถ่ายเพื่อประกอบกิจกรรม SS2