วิดีโออบรมทางไกลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ (สพฐ.) พ.ค.-มิ.ย.63

แนวทาง Pedagogy1 (7พ.ค.63) https://www.youtube.com/watch?v=JyMpHHlbFlc แนวทาง Pedagogy ตอนที่ 2 (12พ.ค.63)
รู้จักอากาศด้วยประสาทสัมผัสตอนที่ 1 (14พ.ค.63) https://www.youtube.com/watch?v=jQxk1jeTkX8 รู้จักอากาศด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 2 (19 พ.ค.63) https://www.youtube.com/watch?v=wHr0b125W-Y&t=351s รู้จักน้ำด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 1 (21พ.ค.63) https://www.youtube.com/watch?v=VC7QQKe_5Mw&t=5s รู้จักน้ำด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 2 (26พ.ค.63) https://www.youtube.com/watch?v=q0HcE8EIa00&t=213s กิจกรรมแสงและภาพ (28 พ.ค.63) https://www.youtube.com/watch?v=x4GbssRm5jk การเคลื่อนไหว (2 มิ.ย. 63) https://www.facebook.com/obectvonline/videos/1235371553460965/ ภาพเคลื่อนไหวในแสงสีแดงและสีเขียว (4 มิ.ย.63) https://www.facebook.com/obectvonline/videos/1143268709360454/ กิจกรรมลูกข่างหลากสี (9 มิ.ย.63) https://www.facebook.com/watch/?v=375035150161882 กิจกรรมกระจกหลากสี (แสง สีและการมองเห็น) (11 มิ.ย.63) https://www.facebook.com/watch/?v=2995088647270868 กิจกรรมกระจกกับภาพน่าพิศวง (17 มิ.ย.63) https://www.facebook.com/watch/?v=689876364891373 กิจกรรมการหักเหของแสงสีขาว (18 มิ.ย.63) https://www.facebook.com/watch/?v=909350632864682 กิจกรรมเงาของตุ๊กตาจะทอดยาวอย่างไร (24 มิ.ย.63) https://www.facebook.com/watch/?v=283574119511675 การทำโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (25 มิ.ย.63) https://www.facebook.com/watch/?v=641136503147313